Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás 2.0

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító az ajánlat elfogadásáról automatizált kockázat-elbírálás során dönthet. Részletes tájékoztatást ezzel kapcsolatosan az Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek kiegészítése című dokumentumban olvashat. Amennyiben élni kíván az emberi beavatkozás lehetőségével, az alábbi elérhetőségek egyikén szíveskedjen azt jelezni.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatban gyakorolható jogok
Az automatikus döntéshozatallal (ideértve a profilalkotást is) kapcsolatban az érintett az alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:
 • jogosult emberi beavatkozást kérni a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon, vagy személyesen, az ügyfélkapcsolati pontokon vagy biztosításközvetítőnél.
 • kifejtheti álláspontját vagy kifogást nyújthat be a fenti elérhetőségeken kívül a biztosító székhelyére, a biztosító adatvédelmi tisztviselőjéhez (Fax: +36 (1) 301–6052; Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., Stratégiai és általános igazgatás divízió, Compliance osztály) címzett levélben, vagy a https://www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html oldalon található felületen.

Igényfelmérés

Jelen termékünk olyan kisvállalkozásoknak szól, amelyeknek éves bruttó forgalma nem haladja meg az évi 400 millió forintot, alkalmazottainak létszáma a 10 főt, vagyonának biztosítási összege pedig nem több mint 100 millió forint.

Nyilatkozom, hogy az árbevételem kevesebb mint 400 millió forint, vagyonom biztosítási összege kevesebb mint 100 millió forint és kevesebb mint 10 főt foglalkoztatok.
Végzi-e az alábbi tevékenységek bármelyikét?
 • humán egészségügyi ellátás
 • humán szociális ellátás
 • telekommunikáció (internet, web hosting, felhő szolgáltatás stb.)
 • közüzemi szolgáltatás
 • pénzügyi szolgáltatások (bank, pénzforgalmi, biztosítás, biztosításközvetítői stb.)
 • közigazgatási tevékenység
 • szerencsejáték
 • médiaszolgáltatás
 • forgalom irányítás
 • légi közlekedési vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység

- Az elektronikus kereskedelemből származó bruttó árbevétel meghaladja a teljes éves összevont bruttó árbevétel 50%-át.
- Az Egyesült Államokból származó bruttó árbevétel meghaladja a teljes éves összevont árbevétel 10%-át.
- A kezelt személyes adatok száma meghaladja az egymilliót.

Mivel foglalkozik a vállalkozása?

Egyéb vagy több tevékenységet folytat? Jelölje itt:

Amennyiben Ön jelenleg is rendelkezik társaságunknál kötött vállalkozásbiztosítással, kérjük, adja meg kötvényszámát a szerződés módosításához.

Kötvényszám

Kérjük, adja meg a biztosítani kívánt vagyonértékeket (a táblázatba, ezer Ft-ra kerekítve), és vállalkozásának adatait

Felhívjuk figyelmét, hogy biztosítási ajánlatunk a "Biztosítási összeg" táblázatban megadott adatok alapján készül.

Biztosítási összeg Értékelési mód
idegen
Ingatlanok
eFt
Tárgyi eszközök
eFt
Forgóeszközök
eFt
Készpénz
eFt
Költségtérítés eFt  
Biztosítási összeg összesen eFt
Éves bruttó forgalom
eFt  
Székhelytől eltérő kockázatviselési helyek (telephelyek)
 
Alkalmazotti létszám  
Akciókód